Reality - Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno

 

Pravidelná údržba staveb, domů a bytů, je předpokladem nejen dlouhé životnosti a provozuschopnosti, prevencí poruch, ale rovněž cestou ke snížení nákladů na provoz a pozdější nutné opravy a rekonstrukce. K pravidelné údržbě patří i provádění nutných kontrol a revizí, leckdy též předepsaných zákonecm (např.  pro kotelny, výtahy, elektrická zařízení, měřidla spotřeb atd.).

Potřebu oprav a částečných nebo celkových rekonstrukcí vyvolává opomíjená či zanedbaná údržba, přirozené stáří budovy nebo provozní potřeby při změně způsoby užívání.  Každá oprava či rekonstrukce by měla být v předstihu a s rozmyslem naplánována a opřena o kvalitní projekt prací a zejména realistickou kalkulaci nutných nákladů.

Zajistíme pro Vás:

- vypracování plánu údržby (jednorázově nebo v rámci trvalé správy Vaší budovy)

- odstranění poruch a havárií

- posouzení objektu, návrh možných úprav a rozsahu prací

- projektové studie, projekty pro stavební povolení

- cenové kalkulace

- výběr dodavatele

- odbornou realizaci stavebních a řemeslnických prací