Reality - Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno

 

Průkazy energetické náročnosti budovy

 

Z platné české legislativy (zákon č. 406/2000 Sb. - zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů) vyplývá pro stavebníka jakékoli nemovitosti povinnost k žádosti o stavební povolení přiložit k projektové dokumentaci  též zpracovaný PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Dne 3. 10. 2012 vešla v platnost novela (změna) zákona 406/2000 Sb. pod označením      318/2012 Sb. Kromě jiného dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, jež jsou od

1. 1. 2013 povinny nechat tento dokument zpracovat.

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:

  1. výstavbě nových budov a větších změnách již dokončeých budov
     
  2. prodeji budovy nebo její ucelené části
     
  3. pronájmu budovy

Co je větší změna již dokončené budovy?

Podle zákona 406/2000 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:

Průkaz energetické náročnosti budovy pro Vaši nemovitost Vám rádi zajistíme.