Reality - Institut udržitelné výstavby s.r.o., Brno

 

Stavebně-technické posouzení nemovitosti

Pohled odborníka na Váš dům či být může být v mnohém  odlišný od Vašeho pohledu. Posouzení stavu objektu je důležité nejen při jeho nákupu a prodeje, kdy slouží jako nezávislé posouzení nabízené či požadované ceny, ale rovněž v běžném provozu budovy, kdy může být důležitým faktorem pro stanovení kroků při údržbě či rekonstrukci domu.

Provedeme pro Vás nezávislé odborné  posouzení, které může být zaměřeno na celkový stav objektu nebo na dílčí části, například:

- střechu, stav a únosnost krovu či jiné nosné konstrukce- posouzení  stavu izolace proti vodě, návrh nové skladby střechy a krytiny

- okna, dveře, vrata - doporučení vhodných oprav či úprav, návrh nejvhodnějších výplní otvorů k výměně (zejména z energetického hlediska)

- nosné konstrukce stěn - posouzení únosnosti, například při úmyslu dostavby patra nebo zřízení půdní vestavby nebo  vybourání nových otvorů pro okna či dveře

- balkony, lodžie - posouzení stavu a únosnosti, návrh sanačních opatření

- fasády - exkertíza současného stavu, analýza příčin případných poruch návrh způsobu dodatečné tepelné izolace (zateplení)

- izolace proti zemní vlhkosti - zjištění příčin pronikání vlhkosti, návrh efektivních opatření.

Mimo prohlídky budovy, vypracování posudku a návrhu opatření Vám zajistíme i následné zpracování projektové dokumentace i firmu, která práce odborně provede.